VZW Morgan Owners Group Belgium

Lid van de Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA)
Lid van de Koninklijke Automobiel Club van België (KACB)


Michel HANSON
Beheerder - Voorzitter


Roland POLYN
Beheerder - Ondervoorzitter

Jacques GALLIEN
Beheerder

Damien LEBBE
Beheerder


Marc VERHASSELT
Beheerder - Regalia Officer


Penningmeester : Johan VAN DEN HEUVEL
Secretariaat : Véronique DELPLANCK

morgan member mog nl

Kalender